Program

Zajęcia artystyczne

Projekt plastyczny „Plastyczne abecadło”

Projekt autorstwa Katarzyny Ciepielak, realizowany w języku polskim, zapoznający dzieci z technikami plastyczno-graficznymi oraz światem sztuki.

Atelier Arts

Projekt plastyczny, realizowany w języku francuskim przez Justynę Styszyńską, wprowadzający dzieci w świat malarstwa, rzeźby i rysunku.

Atelier muzyczno-taneczne

Uwrażliwienie na muzykę, rytmikę i harmonię ruchów jest podstawowym i obowiązkowym elementem polskiego systemu nauczania. Raz w tygodniu dzieci uczą się piosenek po polsku i po francusku. Jest to wspaniała okazja dla równoczesnego ćwiczenia głosu, pamięci, słuchu i harmonii ruchów. Atelier prowadzi Renata Szczypior, śpiewaczka w Operze Kameralnej w Warszawie.