Organizacja

Organizacja przedszkola

Grupy wiekowe

  • Maluszki TPS – Toute Petite Section: 2,5-latki 
  • MaluchyPS – Petite Section: 3-latki 
  • Średniaki MS – Moyenne Section: 4-latki 
  • Starszaki GS – Grande Section: 5-latki 

Liczebność grup: 14–16 osób

Godziny pracy przedszkola: 7.45 do 17.00

Zajęcia dydaktyczne zaczynają się o godzinie 9.30 i kończą o 16.00 

Od godz. 8.00 do 9.00 wszystkie dzieci uczestniczą w zabawach samorzutnych. Po godz. 16.00 – jest czas na czytanie na głos, słuchanie piosenek, swobodne malowanie itp. lub uczestnictwo w zajęciach dodatkowych pozaprzedszkolnych, wybieranych przez dzieci i rodziców.

Po godzinie 17.00 istnieje możliwość zapisania dziecka do świetlicy.

Logopeda

Przedszkole prowadzi badania przesiewowe w zakresie logopedii. Dzieci ze zdiagnozowanymi problemami uczestniczą w zajęciach organizowanych na terenie przedszkola. Są to zajęcia dodatkowe i odpłatne. 

Psycholog

Psycholog przedszkolny przeprowadza obserwacje dzieci w grupie i interweniuje jedynie w przypadku, gdy nauczyciel, rodzice lub on sam zasygnalizują problem. O wszystkich badaniach informujemy rodziców i występujemy o zgodę na ich przeprowadzenie.