Program

Dwujęzyczność

Pracujemy według modelu UPUL (une personne, une langue) z każdą grupą współpracuje dwóch nauczycieli: polskojęzyczny i francuskojęzyczny – native speaker. Podobnie jak w rodzinie dwujęzycznej, dzieci przyswajają język w sposób naturalny poprzez kontakt z nauczycielem posługującym się wyłącznie swoim ojczystym językiem.

Wielokulturowość i wielonarodowość grup przedszkolnych oraz kadry mają na celu stworzenie sytuacji, gdzie uczeń nie tylko otrzymuje bodźce pionowe: nauczyciel–uczeń, ale również wchodzi w interakcję poziomą – między uczniami. Dzięki zastosowaniu metody UPUL dzieci osiągają dwujęzyczność funkcjonalną już po 1–2 latach.

Nasze przedszkole uczy zgodnie z zasadami pedagogiki Freineta – metoda projektu, angażująca dzieci do wspólnego działania, polegająca na umożliwieniu im wszechstronnego rozwoju w jak najbardziej naturalny sposób.

Współpracujemy z: