Rekrutacja

Opłaty

KOSZTY EDUKACJI 2024/2025

Czesne  
Roczny koszt edukacji od 1 września 2024 r. do 31 sierpnia 2025 r., z wyżywieniem 25600 zł
Jednorazowe wpisowe 2000 zł
Wpisowe dla drugiego i kolejnego dziecka z tej samej rodziny 0 zł

Wpisowe dla dziecka, którego rodzeństwo uczęszczało do Przedszkola La Fontaine, a obecnie uczęszcza do Szkoły La

Fontaine

1000 zł

 

Czesne za edukację przedszkolną pokrywa:

  • obowiązkowy program nauczania zatwierdzony przez polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej

  • nauczanie dwujęzyczne

  • wyżywienie 11 zł/dzień (zwrot w przypadku nieobecności)

  • zajęcia dodatkowe – plastyka, rytmika, projekt roczny, zajęcia sportowe

  • wycieczki związane z programem

  • zakup podręczników

 

Czesne za edukację przedszkolną nie pokrywa:

  • kosztów ubezpieczenia
  • zajęć prowadzonych w przedszkolu po godz. 16.00
  • niektórych kosztów wycieczek i związanego z nimi transportu
  • kosztów wywołania zdjęć

 

NUMER KONTA 

08 1500 1865 1218 6011 0776 0000

Rekrutacja