Rekrutacja

Opłaty

KOSZTY EDUKACJI 2020/2021

Czesne  
Czesne miesięczne 1900 zł
Jednorazowe wpisowe 2000 zł
Stała opłata wakacyjna (lipiec, sierpień) 1200 zł
Opłata w przypadku korzystania ze świetlicy letniej

+150 zł
za tydzień obecności

 

Czesne za edukację przedszkolną pokrywa:

  • obowiązkowy program nauczania zatwierdzony przez polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • nauczanie dwujęzyczne
  • wyżywienie 10zł /dzień (zwrot w przypadku nieobecności)
  • zajęcia dodatkowe – plastyka, rytmika, projekt roczny, gimnastyka korekcyjna
  • wycieczki związane z programem
  • zakup podręczników

 

Czesne za edukację przedszkolną nie pokrywa:

  • kosztów ubezpieczenia
  • zajęć prowadzonych w przedszkolu po godz. 16.00
  • niektórych kosztów wycieczek i związanego z nimi transportu
  • kosztów wywołania zdjęć

 

NUMER KONTA 

08 1500 1865 1218 6011 0776 0000

Rekrutacja