Program

Główne założenia

Główne założenia naszego programu

  • Realizacja programu zatwierdzonego przez MEN.
  • Kształcenie w systemie dwujęzycznym w języku polskim i francuskim.
  • Zajęcia w języku polskim i francuskim mają charakter komplementarny.
  • Kształtowanie postaw, poszerzanie horyzontów poprzez pracę metodą projektu.
  • Nauczanie matematyki metodą Math Circle we współpracy z Matplanetą.
  • Zajęcia plastyczne, rytmiczne oraz sportowe prowadzone w języku francuskim bądź dwujęzycznie przez specjalistów.