Organizacja

Organizacja dnia

Ramowy plan dnia

  • 8:00 – 9:00Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, naturalna integracja dzieci z różnych grup wiekowych (wszystkie dzieci przyprowadzane są przez rodziców do sali świetlicy porannej).
  • 9:00 – 9:30Śniadanie.
  • 9:30 – 12:00Zajęcia dydaktyczne, warsztaty, zabawy na świeżym powietrzu.
  • 12:00 – 13:00Obiad.
  • 13:00 – 14:30Odpoczynek/sjesta – słuchanie, czytanych bajek, kołysanek, ew. drzemka.
  • 14:30 - 15:00Higiena osobista, przygotowanie do podwieczorku.
  • 15:00 – 15:30Podwieczorek.
  • 15:30 – 16:00Zajęcia edukacyjne podsumowujące kończący się dzień w przedszkolu.
  • 16:00 – 17:00Zabawy spontaniczne pod opieką nauczyciela/ zabawy w ogrodzie przedszkolnym/ fakultatywne zajęcia dodatkowe.