Program

Projekty

Matematyka metodą Math Circle we współpracy z Matplanetą

Korzystamy z unikatowej, opracowanej w USA metodologii Math Circle, której celem jest obudzenie w dzieciach fascynacji matematyką i nauczanie jej jako sztuki rozwiązywania problemów. Dzięki tej metodzie nasze starszaki poznają matematykę, rozwiązując rzeczywiste problemy i pracując w grupie. Zajęcia w wymiarze 2 godz./tydz.

Frankofonia

Projekt cykliczny realizowany w wymiarze kilku godzin w tygodniu w ciągu czterech lat, którego celem jest ukazanie dzieciom bogactwa języka francuskiego oraz różnorodności krajów i ludzi posługujących się tym językiem. Projekt realizowany w języku francuskim. Będzie to:

  • podróż kulturowa – odkrywanie zwyczajów krajów Afryki, Bliskiego Wschodu, Azji, Europy, Kanady i wysp francuskojęzycznych;
  • podróż w świat odmiennych dźwięków i rytmów języka francuskiego – geograficzna podróż przez kontynenty, szlakami południków i równoleżników;
  • podróż w meandry historii i literatury dziecięcej krajów francuskojęzycznych.

Bajki La Fontaine'a

Zapoznanie się w języku polskim i francuskim z bajkami La Fontaine’a, naszego patrona. Projekt całoroczny, cykliczny.

Poczytaj mi tato, mamo

Głośne czytanie w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom. W ramach tej inicjatywy rodzice, dziadkowie przychodzą do przedszkola, by poczytać dzieciom wybrane przez nich historie. Jest to wspaniała okazja dla rodziców do uczestnictwa w życiu przedszkola. Projekt całoroczny, cykliczny.